საკრედიტო ბარათები

საკრედიტო ბარათები

საკრედიტო ბარათი არის ვიზას ტიპის საერთაშორისო ბარათი. ის არის სესხის აღების სწრაფი და თანამედროვე საშუალება. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია დახარჯოს მის ანგარიშზე არსებული თანხა დაშვებული ლიმიტის ფარგლებში.
კომპანია პროცენტი საკრედიტო ლიმიტი საშეღავათო პერიოდი წლიური საკომისიო
Magic Card

            36%

ინდივიდუალური

       55 დღე

       36 ლარი

Tbc Prime Card

            36%

ინდივიდუალური

       55 დღე

       40 ლარი

VTB Credit Card

            30%

500 - 2999 ლარი

       55 დღე

           30 ლარი

Dream Card

            24%

20 000 ლარი

       55 დღე

       35 ლარი

საკრედიტო ბარათი აღწერა

საკრედიტო ბარათი არის სესხის აღების სწრაფი და თანამედროვე საშუალება. კრედიტი ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში და მომხამრებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გახარჯოს ბარათზე არსებული თანხა საკრედიტო ლიმიტის ფარგლებში, როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ. ათვისებული საკრედიტო ლიმიტი კლიენტს შეუძლია დაფაროს მთლიანად ან ნაწილობრივ. 

 

საკრედიტო ბარათის პირობები

ბარათის მფლობელი: საქართველოს მოქალაქე
შემოსავლის წყარო: ხელფასი, იჯარა.
უზრუნველყოფა: არ მოითხოვება.
საპროცენტო განაკვეთი: ინდივიდუალურად.
საშეღავათო პერიოდი: 36-55 დღე
საკრედიტო ლიმიტი: ინდივიდუალურად.