კონფიდენციალურობა

კონფიდენციალურობა

სერვისი broweuli.ge მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა ინფორმაცაის, რომელიც

განთავსებულია სერვისის მიმწოდებლების ვებ გვერდებზე, ან საჯარო და ხელმისაწვდომია

ყველასთვის.

აღნიშნულ ვებ გვერდს აქვს მხოლოდ ზოგადი დანიშნულება და კონკრეტული კომპანიის

პროდუქტის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ შესაბამისი კომპანიის

ოფიციალური ვებგვერდი. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მოახდინოთ ჩვენ ვებგევრდზე

შეთავაზებული ინფორმაციის შედარება.

ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაცია მოწოდებულია მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო

მიზნებისათვის, რათა აირჩიოთ სერვისი, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს საჭიროებებს.

საიტი პასუხს არ აგებს ბანკების, სხვა ჩვენ გვერდზე განთავსებული პარტნიორების

მომსახურების ხარისხზე და მომხმარებლის შესაძლო ფინანსურ ზარალზე. ვებგვერდზე

განთავსებული ინფორმაცია არის საჯარო და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პარტნიორის

ვებგვერდზე.

ვებგვერდი არ ინახავს არანაირ პირად ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ. ყველა ის პირადი

მონაცემი, რასაც მომხმარებელი ავსებს ჩვენი სერვისის გამოყენებისას, შემდგომ ივსება უშუალოდ

პარტნიორის ვებგვერდზე და მის კონფიდენციალურობაზე პასუხისმგებელია უშუალოდ ის

ფინანსური დაწესებულება, რომლის ვებგვერდზეც ივსება განაცხადი.

broweuli.ge ვიტოვებთ უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე განვახორციელოთ ვებგვერდზე

განთავსებულ ინფორმაციაში, შინაარსსა თუ მონაცემებში ცვლილება, წაშლა, რედაქტირება,

შესწორება ან დამატება.