უკან

sesxiplus

პროცენტი:

სესხის პროცენტი 
5.80%

თანხის ოდენობა:

მინიმალური თანხა 1250 ლარი მაქსიმალური თანხა 15000 ლარი

სესხის ვადა:

3-48 თვემდე