უკან

Okcredit

პროცენტი:

პირველ სესხზე 5.25% განმეორებით სესხზე 15%

თანხის ოდენობა:

მინიმალური თანხა 50 ლარი მაქსიმალური თანხა 700 ლარი

სესხის ვადა:

5-დან 30-დღემდე