უკან

lendo

პროცენტი:

სესხის პროცენტი
5.86% 

თანხის ოდენობა:

მინიმალური თანხა 50 ლარი მაქსიმალური თანხა 800 ლარი

სესხის ვადა:

7-დღიდან 24-თვემდე