უკან

ონლაინ სესხი - Grandoo

პროცენტი:

სესხის პროცენტი 
5.80%

თანხის ოდენობა:

მინიმალური თანხა  500 ლარი მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი

სესხის ვადა:

3-24 თვემდე