უკან

ონლაინ სესხი - 1Click

პროცენტი:

სესხის პროცენტი  5.4%

თანხის ოდენობა:

მინიმალური თანხა 100 ლარი მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი

სესხის ვადა:

30 დღე 

1click-ის უპირატესობები:

სისწრაფე - 1click-ის სარეგისტრაციო განაცხადი ყველაზე მარტივია და მის შევსებას დაახლოებით 1 წუთი სჭირდება. პასუხი დამტკიცებული ლიმიტის შესახებ განაცხადის გაგზავნიდან 1 წუთის განმავლობაში მოდის. 1 თეთრის გადარიცხვა პირადი ანაგარიშიდან, მხოლოდ სესხის დამტკიცების შემთხვევაშია საჭირო.

სესხის ვადაზე ადრე დაფარვა - მიუხედავად იმისა რომ სესხის ვადა ფიქსირებულია და 30 დღეს შეადგენს, მომხმარებელს საშუალება ეძლევა სესხი ვადაზე ადრე, ნებისმიერ დროს დაფაროს. ამ შემთხვევაში მომხმარებელი მხოლოდ იმდენი დღის პროცენტს იხდის, რამდენი დღითაც ისარგებლებს სესხით და რაც მთავარია, იგი არანაირი წინსწრებით დაფარვის საკომისიოს არ იხდის.

მაქსიმალური ლიმიტი პირველივე სესხზე - მომხმარებელს მაქსიმალური 1000 ლარის მოთხოვნა პირველივე ჯერზე შეუძლია.

გამჭვირვალე პირობები - 1Click-ში სესხის აღების და დაფარვის ყველა პირობა გამჭვირვალეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებელს არანაირი დაფარული ხარჯი არ წარმოექმნება

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

სამუშაო საათები
10:00-19:00

მისამართი: 
აფაქიძის 11
ტელ: 2737373
ელ. ფოსტა: info@1click.ge