ონლაინ სესხი

ონლაინ სესხი

    სტატისტიკურად, საქართველოში ყოველ მეორე ადამიანი სესხით არის დატვირთული. უკანასკნელ წლებში მომხარებლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ონლაინ სესხი.

 

  ონლაინ სესხის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ კლიენტს აქვს საშუალება ინტერნეტის საშუალებით, ბანკში ყოველგავრი რიგებისა და საბუთების მოგროვების გარეშე , შეავსოს განაცხადი და საჭირო თანხა მიიღოს.

 

  სასურველი თანხის მისაღებად მომხმარებელს უწევს ინტერნეტით მონაცემების შევსება. ძირითადი მოთხოვნებია : კლიენტის ასაკი, შემოსავლის წყარო და კარგი საკრედიტო ისტორია.

 

  თუ ხელფასამდე მცირე თანხა გჭირდებათ და არ გსურთ მეგობრის შეწუხება, ონლაინ სესხი თქვეთვისაა შექმნილი -  ონლაინ კომპანიები მზად არიან „გასესხონ“  ფული გარკვეული ვადით.