ონლაინ სესხები

ონლაინ სესხი არის საუკეთესო საშუალება მიიღოთ თქვენთვის სასურველი თანხა სწრაფად და მარტივად. broweuli.ge - გაძლევთ საშუალებას დაზოგოთ დრო, შეადაროთ სესხები და აირჩიოთ თქვენთვის საუკეთესო.
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის ვადა ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
ტოპ

იხილეთ საიტზე

მინიმალური თანხა 500 ლარი
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი

3-12 თვემდე

ტოპ

სესხის პროცენტი
5.4% 

მინიმალური თანხა 100 ლარი
მაქსიმალური თანხა 650 ლარი

30 დღე

94.3%

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის ვადა ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

სესხის პროცენტი 
ინდ.

მინიმალური თანხა 500 ლარი
მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი

3-24 თვემდე

100%

სესხის პროცენტი 
5.8%

მინიმალური თანხა 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი

30 დღე

100% 

იხილეთ საიტზე

 

მინიმალური თანხა 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარ

5-დან 30-დღემდე

Line 4 Credit

პირველ სესხზე 0%
განმეორებით სესხზე 19%

მინიმალური
თანხა 50 ლარი

მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი

5-დან 31-დღემდე

60-99%


სესხის პროცენტი

5.86% 

მინიმალური
თანხა 50 ლარი

მაქსიმალური თანხა 800 ლარი

7-დღიდან 24-თვემდე

100%

სესხის პროცენტი 
5.86 %

მინიმალური თანხა 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა 2000 ლარი

30-დღე

100%

სესხის პროცენტი 
5.4 %

მინიმალური თანხა 100 ლარი
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი

30-დღე

94.3%

იხილეთ საიტზე

მინიმალური 
თანხა 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი

30 დღე

იხილეთ საიტზე

მინიმალური თანხა 50 ლარი
მაქსიმალური თანხა 700 ლარი

5-დან 30-დღემდე

იხილეთ საიტზე

მინიმალური თანხა 100 ლარი
მაქსიმალური თანხა 800 ლარი

24 თვემდე 

სწრაფი სესხი

სწრაფი სესხი იგივე ონლაინ სესხები საქართვეოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, რადგან მისი დამტკიცება მარტივად და სწრაფად ხდება. ონლაინ სესხით სარგებლობისთვის მომხმარებელს უწევს მარტივი პროცედურის  გავლა, რაც გულისხმობს საიტზე რეგისტრაციას და განაცხადის შევსებას. შევსებული განაცხადი განიხილება 10-15 წუთში. დადებითი პასუხის შემთხვევაში თანხა რამოდენიმე წუთში ირიცხება მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე.
broweuli.ge დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში. ვებგვერდზე მოკლედაა აღწერილი ყველა ის პირობა, რასაც ყურადღბა უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა სესხის არჩევისას.

ონლაინ სესხის მიღების პირობები

იმისათვის რომ მივიღოთ სასურველი თანხა ანგარიშზე საჭიროა ვაკმაყოფლებდეთ გარკვეულ მოთხოვნებს, რომელიც ყველა კომპანიისთვის ინდივიდუალურია.

  • იყოთ საქართველოს მოქალაქე
  • იყოთ 20-დან 65 წლამდე
  • გქონდეთ ბანკში ანგარიში

 თუკი თქვენ აკმაყოფილებთ მოთხოვნებს საჭიროა გაიაროთ რამოდენიმე მარტივი ეტაპი.

1)      რეგისტრაცია პარტნიორი საიტის ვებგვერდზე,
2)      აირჩიეთ სასურველი თანხა და ვადა სესხის კალკულატორზე.
3)      შეავსეთ განაცხადი.
4)      შევსებულ განაცხადზე 10-15 წუთში პასუხი მოგივათ სმს-ის სახით.

ონლაინ სესხის ვადაგადაცილების შესაძლო შედეგები

იმ შემთხვევაში თუკი თქვენ ვერ ახერხებთ თანხის დაფარვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თარიღში, კრედიტორს უფლება აქვს დაგაკისროთ პირგასამტეხლო.  საჯარიმო სანქცია შეიძლება იყოს ფიქსირებული, გამოიხატოს საპროცენტო განაკვეთის გაზრდით ან ყოველდღიურად დაგერიცხოთ სესხის ძირ თანხაზე პროცენტი, რომელიც ინდივიდუალურია ყოველი კომპანიისთვის.

თუკი ვერ ახერხებთ სესხის დაფარვას,  უმჯობესია გადაავადოთ თანხა გარკვეული საკომისიოს სანაცვლოდ, რათა ვადაგადაცილებულმა სესხმა უარყოფითად არ იმოქმედოს თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე.